• Nisarg Sanwad
  • Cine Sanwad
  • Sanskar Bharati
  • Miraj Vidyarthi Sangh
  • Jibilee Girls School
  • Vidyamandir Prashala
  • Adarsha Shikshan Mandir