• Kirloskar Oil Engines Ltd. (KOEL)
 • The Kolhapur Steel Ltd
 • Kalamaharshi Baburao Painter Film Society
 • Shivaji Vidyapeeth
 • Girikand Travels Pvt. Ltd.
 • Shahu Smarak Bhavan
 • Nisarg Mitra
 • Vidnyan Prabodhini
 • Devrai
 • Green Guards
 • Tik Nature Club
 • Prakruti Prayog Parivar
 • Enviro Legal Forum
 • Rankala Sanrakshan ani Sanvardhan Andolan
 • Shirgaonkar Farm House